Tradiční čínská medicína

Čínská medicína je charakterizovaná holistickýmpřístupem a podléhá stejným zákonům jako celý vesmír. Jako hlavní metodu pro stanovení diagnózy nemoci i následného léčebného postupu používá tzv. diferenciální diagnostiku. Léčebný postup nestanovuje paušálně podle zjištěné nemoci, nýbrž vždy jej určuje podle chorobných syndromů konkrétního člověka v kontextu daných podmínek. Terapie může být průběžně měněna. Jedná se tedy o unikátní a dynamický terapeutický systém.

zdroj wikipedia